Temaavslut

Nu avslutar vi vårt sista tema som har handlat om planeten och framtiden. Vi har tagit upp:


-          Hålet i ozonlagret

-          Miljögifter

-          Miljöteknik som utvecklas

-          Problemet med att u-länder blir i-länder

-          Al Gores film ”En obekväm sanning

-          Växthuseffekten och den globala uppvärmningen


Det här var alltså vårt sista tema och imorgon kommer en utvärdering av vårt projekt.


Tips

Håll hastigheten! Enligt statistik så kör mer än varannan bil för fort, i snitt 10 km/h över hastighetsgränserna. Om alla svenskar körde enligt hastighetsgränserna så skulle vi spara 200 miljoner liter bränsle varje år. Det motsvarar 460 000 ton koldioxid. Dessutom så skulle Sveriges vägar bli mycket säkrare.


Källa:
Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


Nytt hot i svenska badvatten

Forskare har upptäckt en ny art av nässeldjur i de svenska vattnen som kan ge upphov till hudirritationer hos badare.  Den största teorin är att djuret har kommit till Sverige som en parasit på den amerikanska kammaneten Mnemiopsis och att djuret är en Edwardsiella, en slags havsanemon.

Om man tittar på det hela ur ett ekologiskt perspektiv så kan djurets intåg i Sverige vara positivt. Det skulle kunna minska invasionen av kammaneter, som inte har några naturliga fiender utanför Atlanten.

Vissa tror dock att det kan röra sig om en svensk art. Fler undersökningar ska göras och för att få fram vilken art det är.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.314400/har-ar-det-nya-hotet-i-svenska-badvatten

Visste du att…

… flygtrafiken står idag för 2 % av de globala koldioxidutsläppen. År 2050 tros den stå för 3 %.


… utsläppen från flygplanen sker på hög höjd. Då blir avgaserna 2-5 gånger farligare för klimatet än om de släppts ut på marken.


Källa:
Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


Miljötips

Nu när du byter till sommardäck på bilen, kolla så att de har rätt lufttryck. Om alla svenska bilar alltid hade rätt lufttryck i däcken så skulle vi spara 107 miljoner liter bränsle varje år! Det motsvarar 86 000 svenska bilisters årliga bilresande.

 

Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Sverige nästan sämst på bygglov för vindkraft

Det tar i snitt 42 månader att få bygglov för en landbaserad vindkraftpark i EU, men variationerna är stora. Medan finländska myndigheter svarar på bara 8,25 månader tar det 58,03 månader i Portugal.

Listan nedan visar hur många månader det tar för varje land att få bygglov för vindkraft. Som ni ser ligger Sverige väldigt långt ner, på 18 plats, med nästan 43 månader.
 1. Finland - 8,25
 2. Österrike - 10
 3. Rumänien - 15,26
 4. Italien - 18,06
 5. Belgien - 20,33
 6. Bulgarien - 23
 7. Estland - 24,35
 8. Storbritannien - 26,87
 9. Ungern - 27,46
 10. Frankrike - 29,58
 11. Litauen - 30
 12. Tyskland - 30,12
 13. Tjeckien - 31,56
 14. Danmark - 31,81
 15. Irland - 33,49
 16. Lettland - 36
 17. Nederländerna - 38,85
 18. Sverige - 42,91
 19. Polen - 43,09
 20. Grekland - 50,09
 21. Spanien - 57,74
 22. Portugal - 58,03


Växthuseffekten och ozonlagret

Det finns en koppling mellan växthuseffekten och det som händer med ozonlagret. Samtidigt som växthuseffekten förväntas ge en uppvärmning av atmosfären nära jordytan orsakar den en avkylning i stratosfären (ozonskiktsnivå).

 

Källa: http://www.smhi.se/kund_t/ozon/info.htm

Hämtat 250310


Växthuseffekten – effekter

Jordbruk

Länder runt ekvatorn skulle med en stigande temperatur utsättas för torka och sinande livsmedelproduktion. Detta är länder som ofta är befolkningsrika och i stort behov av matproduktion. Hetta och torka kan rasera skördar och skulle kunna leda till svältkatastrofer för länder runt ekvatorn.

 

Nederbörden förväntas öka i områden som redan idag är regnrika och minska i områden som idag lider brist på vatten. Detta kan leda till översvämningar på jordbruk som ligger i nederbördsrika områden medan torkan på jordbruk med låg vattentillgång blir än större.

 

Havet
Den stigande medeltemperaturen leder till att upptiningen av världens glaciärer ökar, vilket leder till stigande havsnivåer. Det har beräknats att världens hav kan stiga med 5 decimeter det kommande seklet. Marker under havsnivå riskerar att hamna under vatten och låglänta befolkningsriska nationer risker att drabbas av återkommande översvämningar och fara för människors liv

 

Källa: http://www.vaxthuseffekten.org/

Hämtat 250310


Växthuseffekten – historia

Från 1800-talets slut har mänskligheten emellertid ökat halten av växthusgaser i atmosfären och rubbat på den balans som reglerar att exakt rätt mängd solstrålning hålls kvar i atmosfären. Med start i den industriella revolutionen har människan förbränning av olja och koldioxid lett till att halten av koldioxid stigit markant.

 

Innan människan uppfann förbränningsmaskin bestod atmosfären av endast 290 ppm (miljondelar) koldioxid, på bara strax ett sekel har den halten ökat till 383 miljondelar. Under samma tidsperiod har temperaturen på vår jord ökat med 0.6 grader Celsius. De flesta forskare är idag övertygade om att det finns ett samband mellan halten av stigande växthusgaser i atmosfären och jordens stigande temperatur. Och vad värre är: Man tror att temperaturen kommer att fortsätta stiga snabbare i takt med att vi förbränner allt mer fossila bränslen och får en stegring av växthusgaser.

 

Källa: http://www.vaxthuseffekten.org/

Hämtat 200310


Miljötips

Ät mindre kött! Om genomsnittssvensken minskade sitt köttätande med 40 %, eller 35 kg per år (d.v.s. Livsmedelsverkets rekommendationer) så skulle vi slippa 4 miljoner ton koldioxid per år. Det motsvarar 1 370 000 svenskars bilresande.

 

Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Växthuseffekten - vad är det?

Växthuseffekten är ursprungligen en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna jorden och därmed värmer upp vår planet. Dessa gaser är en förutsättning för liv på jorden, utan dem skulle jorden medeltemperatur vara -18 grader och vatten skulle bli till is. Men sedan den industriella revolutionens start har människan rubbat den känsliga balansen av växthusgaser i atmosfären och orsakat en förhöjd växthuseffekt och ett klimat i obalans.

 

Källa: http://www.vaxthuseffekten.org/

Hämtat 200310


Al Gore


Har du sett “An Inconvenient Truth”? Denna omtalade föreläsning av Al Gore om den globala uppvärmningen startade en stor diskussion kring miljöfrågor 2006. Al Gore är en amerikansk politiker som nästan blev president i valet år 2000, men han har också varit vicepresident i 8 år och senator tidigare i sin politiska karriär. Idag är han en av Amerikas främsta miljöaktivister.

 

Poängen med filmen var att få amerikanerna – och även resten av världen – att vakna till och inse att man måste förändra sitt beteende och samhället för att kämpa emot klimatförändringarna. Gore har många exempel och statistik som gav ett slagkraftigt intryck på publiken. Han berättar också om sitt eget liv på ett mycket personligt sätt, fast ständigt vinklat för att stödja sina argument kring miljön.

 

Filmen har fått mycket kritik och har skoningslöst blivit analyserad från alla möjliga vinklar av forskare och företag med anledning att kritisera filmen, som t.ex. oljebolag. Man har hittat flera fakta som inte riktigt stämmer överens med verkligheten och fakta som man inte haft ordentligt vetenskapligt bevis för.

 

Se filmen och bestäm själv. Global uppvärmning. Sant eller falskt?


Källor: http://www.climatecrisis.net/an-inconvenient-truth.php

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article46057.ece hämtat 210310


Visste du att…

… om alla som har möjlighet jobbade två dagar hemifrån så skulle vi spara 100 miljoner liter bilbränsle varje år.Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Tips

Nu är det vår! Nu är det dags att sänka värmen på elementen i hemmet. Det räcker oftast med 18-20 grader. Om du reser bort är det också bra att dra ner termostaten.  Då räcker det med bara 15 grader och det sparar energi.

 


Källa: Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


Nyhet

Idag (15/4) så presenterade regeringen sin vårproposition och denna gång så finns en klar brist på miljöfrågor. Fokus lades på t.ex. pensionärer och barnfamiljer. Inte ens miljöpartiet fokuserade på miljöfrågor.

Följ debatten och tyck till? Är miljöfrågor viktiga i årets val?
Källa

U-länder blir I-länder

De flesta tycker väl att det är självklart att alla människor ska ha likvärdig levnadsstandard. Varför ska bara vi i väst ha bilar, men inte Kina eller Indien? Men här uppstår ett stort problem som vissa inte tänker på. För att U-länderna ska kunna utvecklas till samma standard som vi har så måste vi sänka vår egen levnadsstandard för att miljön inte ska belastas för mycket. Vi skulle antagligen inte kunna resa med flyg lika mycket då det är väldigt dåligt för miljön. Miljöbilar vore ett måste. Hela vårt konsumtionssätt skulle behöva förändras. Närproducerat utan miljögifter skulle gälla för alla varor, vilket innebär att tropiska frukter skulle minska i Sverige, klädpriser skulle stiga om de inte producerades i billiga fabriker utomlands etc.

 

Är vi redo att sänka vår egen levnadsstandard för att andra ska få det bättre? Är du redo att offra thailandsresan för att kineserna ska få köra bil?

 

Det här är en oerhört svår fråga i nuläget, och det kommer definitivt inte att bli lättare i framtiden när problemet faktiskt ska försöka lösas..

 

(Vi på Projekt Miljöblogg vill upplysa er om att detta inlägg inte är faktabaserat utan endast våra spekulationer om hur framtiden skulle kunna se ut när det gäller den här frågan.)


U-länder blir I-länder

Vi fortsätter med Kina som exempel. Ett problem som uppstår direkt i utvecklingsprocessen är att oerhörda mängder energi skulle krävas för att hela Kina skulle kunna vara ett I-land. Vart skulle denna energi komma ifrån? 2007 kom 75 % av Kinas energi från kol vilket är bra för landet, som har mycket kol, men dåligt för miljön. Solkraft, vindkraft och vattenkraft skulle nog övervägas men antagligen vore det kärnkraften som skulle utvecklas på grund av att Kina har egna urantillgångar. Att kärnkraften stärks finns det  både för och nackdelar( gör om ”för och nackdelar” till länk till kärnkraftinlägg) med.


Låt oss säga att hela Kina blir ett I-land i klass med Sverige. Kina har ungefär 1 miljard invånare. Alla invånare i Kina skaffar bil. Ser ni problemet? Det skulle utgöra en enorm belastning på miljön. Alla i Kina skulle inte heller ha möjlighet att skaffa bilar med andra bränslealternativ än bensin på grund av att de är dyrare. Vi i väst med mycket god ekonomi har ju inte heller råd att skaffa miljövänliga bilar till alla. Om alla kineser skulle ha samma levnadsstandard som oss i väst så skulle de behöva mer än hälften av all olja som finns, jämfört med en sjättedel som de behöver nu.


Källa:
http://svt.se/2.58360/1.762740/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true
Hämtat 27/3-10


U-länder blir I-länder

I vår värld är det tyvärr så att alla inte har det lika bra ställt. Det finns många utvecklingsländer i världen som inte alls har det lika bra som det industriland vi lever i. Men många av dessa länder håller på att utvecklas. Låt oss ta Kina som ett exempel. Kinas ekonomi har vuxit med 9 % om året de senaste 25 åren. Idag är de den sjätte största ekonomin i världen och beräknas vara den ledande ekonomin i världen 2050. Just nu är Kinas städer i I-landsklass. Men landsbygden, som representerar runt 80 % av befolkningen ligger fortfarande på U-landsnivå. Om utvecklingen går åt rätt håll så kommer också landsbygden att industrialiseras.

 

Låter det bra? Till en början kanske. Men fundera på konsekvenserna av vad som händer när ett U-land utvecklas till ett I-land. Imorgon fortsätter diskussionen..

 

Källa: http://svt.se/2.58360/1.762740/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true
http://www.dn.se/ekonomi/det-kinesiska-undret-odelagger-miljon-1.688280
Hämtat 27/3-10


Nyhet - Klimatförhandlingarna fortsätter

Den 9 april 2010 samlades representanter för 170 länder i Bonn för att fortsätta klimatförhandlingarna efter COP15. Mötet kommer att sträcka sig fram till 11 april. Pöängen med mötet är att utvärdera situationen efter Köpenhamn enligt Bruno Sekoli, representant för de minst utvecklade länderna.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.309255/dags-for-nya-klimatforhandlingar
Hämtat 11/4-10

Miljötips – Tina mat

Tina fryst mat i kylskåpet för att spara energi. Kylan som den frusna maten ger i från sig minskar kylbehovet i kylskåpet.

 

Ställ inte in mat i kylskåpet innan den kallnat, då ökar du kylbehovet i kylskåpet och energiåtgången ökar.


Framtidens miljöteknik – del 2

Vad blir framtidens bilbränsle egentligen? Projekt miljöblogg undersöker…


Forskare i Borås, textiliernas stad, har lyckats utveckla en teknik som förvandlar tyg till etanol och biogas. Processen för att framställa etanol tar två dagar och man får ut en liter etanol från 1,5 kg kläder. Det visar sig att man kan framställa 50 % mer etanol ur kläder än ur spannmål. Att framställa biogas tar en till två veckor vilket är mindre än halva tiden för att framställa biogas ur vanligt avfall. Flera företag visar redan intresse för den nya tekniken.


Eller kanske alger är lösningen på energiproblemet? I USA så forskar man för att hitta ett effektivt sätt att framställa biobränsle ur alger. Alger innehåller olja och kan därför vara grunden för framställning av biodiesel. Många forskare är hoppfulla och tror att upptäckten har stor potential. Algerna skulle kunna odlas i stora dammar i annars obrukbara områden, t.ex. öknen.

 

Källor:

http://hd.se/motor/2009/09/23/jeans-aer-framtidens-bilbraensle/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3469752 hämtade 070410


Framtidens miljöteknik – del 1

Den 24 oktober förra året berättade den amerikanska restaurangkedjan ”Chipotle Mexican Grill” att de tänker installera solenergipaneler på taket på 75 av sina restauranger under 2010. Det kommer göra dem Chipotle till den störta solenergiproducenten inom restaurangbranschen.


VDn Steve Ells förklarar att de vill med sitt goda exempel ändra på folkets syn på snabbmat. De började med att använda mer miljövänligt producerade produkter i sin mat och fortsätter nu med sitt solenergiprojekt.


Kedjan har också vindturbiner på vissa av sina restauranger samt system för att ta tillvara på regnvatten som senare används för konstbevattning.


Energin från solpanelerna ska användas under de stressigaste timmarna på dagen för att minska påfrestningen på det traditionella elektricitetsnätverket.


Källa:
http://www.greenprogress.com/alternative_energy_article.php?id=1703 hämtat 070410


Visste du att…

… mer än 80 % av all koppar som hittills utvunnits fortfarande används.

 

… hälften av allt stål som produceras i världen kommer från 
återvunnet järnskrot.


Miljögifter – Metaller

Den svenska skogsmarken innehåller tyvärr stora mängder av metaller som klassas som miljögifter, till exempel kvicksilver, bly och kadmium. Utsläppen minskar, men inte tillräckligt mycket för att halten i marken ska göra det.


Just nu så är halten av kvicksilver och bly så hög att det kommer att påverka den mikrobiologiska aktiviteten i marken i stora delar av landet. Man vet inte konsekvenserna av detta ännu. Det är också så mycket kvicksilver i marken att fiskarna i våra insjöar får i sig det. Därför är det farligt att äta insjöfisk för ofta.


Bly, kadmium och kvicksilver är som sagt de största problemen. Men också zink, koppar, krom och nickel utgör ett problem. De sprids främst genom bilkörning.  


För att klara av att sänka utsläppen av metaller så måste en internationell insats göras. Kvicksilver sprids ofta genom luften, och det luftburna kvicksilvret måste minska med 80 % för att Sverige ska nå sitt mål om människor ska kunna äta svensk insjöfisk utan risk för sin hälsa. Både FN och EU jobbar med kvicksilverfrågan.


Källa:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljogifter/Metaller/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljogifter/Metaller/Internationella-atgarder-kravs/
Hämtat 27/3-10


Miljögifter – Organiska miljögifter

De ämnen som har en skadlig inverkan på miljön kallas för miljögifter. De delas in i två kategorier, organiska miljögifter och metaller. Idag ska vi ta upp organiska miljögifter.


Organiska miljögifter är helt enkelt organiska ämnen som utgör en risk för allt levande.  Det som påverkar vilken fara ett visst ämne utgör är:


·         Om det är giftigt eller inte

·         Hur lång tid det tar innan det bryts ner

·         Om det kan lagras i vävnader hos till exempel växter


Det som gör att organiska miljögifter sprids i naturen är främst att de finns i många produkter vi använder, och många av dessa hamnar till slut i naturen. När de väl har hamnat i naturen så kan de spridas över stora områden med atmosfären.


Just nu så minskar de organiska miljögifterna hela tiden i Sverige. Det beror främst på att industrier och jordbruk har slutat att använda de allra farligaste gifterna. Tyvärr så kommer det hela tiden nya farliga kemikalier som antagligen kommer att hamna i naturen i framtiden.


Källa:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Organiska-miljogifter--vad-ar-det/

Hämtat 27/3-10


Tips – Ät rätt

Musslor är faktiskt en riktigt bra sak att äta om man vill tänka på miljön. De odlas nära kusten, vilket gör att transporten in till land blir kort, och tar sin föda direkt från havet. De är billiga också.

Kokt potatis är mer miljövänlig än potatis gjord i ugnen på grund av att det går åt mindre energi att koka. Men kokt potatis är ju ganska tråkigt. Testa att pressa potatisen och ha över lite olivolja, mycket godare.


Källa: Jansson, Helena , Henriksson, Mattias (2009) 100 sätt att leva Klimatsmart


Ozonlagret – Framtiden

Ozonskiktet kan inte försvinna helt efter som ozon bildas hela tiden, men kraftiga reduktioner kan ske. Det skulle resultera i en kraftig ökad UV-strålning. När solen står högt på himlen skulle mycket skadlig strålning nå jordytan. Det skulle även öka risken för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

 

Källa: http://www.smhi.se/kund_t/ozon/info.htm


Ozonlagret

De flesta vet redan att ozonlagret skyddar jorden från solens skadliga UV-strålning. Ozonlagret bryts hela tiden ner och byggs upp igen men på grund av ämnen som människan släppt ut har nedbrytningen påskyndats. Ämnena är t ex kloroflourokarboner (i frys- och kylskåp), växtgifter och lösningsmedel.

 

Källa: http://www.smhi.se/kund_t/ozon/info.htm


Sista temat


RSS 2.0