Projektavslut!

Förlåt för förseningen men här är slutligen avslutningsfilmen!


Temaavslut

Nu avslutar vi vårt sista tema som har handlat om planeten och framtiden. Vi har tagit upp:


-          Hålet i ozonlagret

-          Miljögifter

-          Miljöteknik som utvecklas

-          Problemet med att u-länder blir i-länder

-          Al Gores film ”En obekväm sanning

-          Växthuseffekten och den globala uppvärmningen


Det här var alltså vårt sista tema och imorgon kommer en utvärdering av vårt projekt.


Tips

Håll hastigheten! Enligt statistik så kör mer än varannan bil för fort, i snitt 10 km/h över hastighetsgränserna. Om alla svenskar körde enligt hastighetsgränserna så skulle vi spara 200 miljoner liter bränsle varje år. Det motsvarar 460 000 ton koldioxid. Dessutom så skulle Sveriges vägar bli mycket säkrare.


Källa:
Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


Nytt hot i svenska badvatten

Forskare har upptäckt en ny art av nässeldjur i de svenska vattnen som kan ge upphov till hudirritationer hos badare.  Den största teorin är att djuret har kommit till Sverige som en parasit på den amerikanska kammaneten Mnemiopsis och att djuret är en Edwardsiella, en slags havsanemon.

Om man tittar på det hela ur ett ekologiskt perspektiv så kan djurets intåg i Sverige vara positivt. Det skulle kunna minska invasionen av kammaneter, som inte har några naturliga fiender utanför Atlanten.

Vissa tror dock att det kan röra sig om en svensk art. Fler undersökningar ska göras och för att få fram vilken art det är.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.314400/har-ar-det-nya-hotet-i-svenska-badvatten

Visste du att…

… flygtrafiken står idag för 2 % av de globala koldioxidutsläppen. År 2050 tros den stå för 3 %.


… utsläppen från flygplanen sker på hög höjd. Då blir avgaserna 2-5 gånger farligare för klimatet än om de släppts ut på marken.


Källa:
Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


Miljötips

Nu när du byter till sommardäck på bilen, kolla så att de har rätt lufttryck. Om alla svenska bilar alltid hade rätt lufttryck i däcken så skulle vi spara 107 miljoner liter bränsle varje år! Det motsvarar 86 000 svenska bilisters årliga bilresande.

 

Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Sverige nästan sämst på bygglov för vindkraft

Det tar i snitt 42 månader att få bygglov för en landbaserad vindkraftpark i EU, men variationerna är stora. Medan finländska myndigheter svarar på bara 8,25 månader tar det 58,03 månader i Portugal.

Listan nedan visar hur många månader det tar för varje land att få bygglov för vindkraft. Som ni ser ligger Sverige väldigt långt ner, på 18 plats, med nästan 43 månader.
 1. Finland - 8,25
 2. Österrike - 10
 3. Rumänien - 15,26
 4. Italien - 18,06
 5. Belgien - 20,33
 6. Bulgarien - 23
 7. Estland - 24,35
 8. Storbritannien - 26,87
 9. Ungern - 27,46
 10. Frankrike - 29,58
 11. Litauen - 30
 12. Tyskland - 30,12
 13. Tjeckien - 31,56
 14. Danmark - 31,81
 15. Irland - 33,49
 16. Lettland - 36
 17. Nederländerna - 38,85
 18. Sverige - 42,91
 19. Polen - 43,09
 20. Grekland - 50,09
 21. Spanien - 57,74
 22. Portugal - 58,03


Växthuseffekten och ozonlagret

Det finns en koppling mellan växthuseffekten och det som händer med ozonlagret. Samtidigt som växthuseffekten förväntas ge en uppvärmning av atmosfären nära jordytan orsakar den en avkylning i stratosfären (ozonskiktsnivå).

 

Källa: http://www.smhi.se/kund_t/ozon/info.htm

Hämtat 250310


Växthuseffekten – effekter

Jordbruk

Länder runt ekvatorn skulle med en stigande temperatur utsättas för torka och sinande livsmedelproduktion. Detta är länder som ofta är befolkningsrika och i stort behov av matproduktion. Hetta och torka kan rasera skördar och skulle kunna leda till svältkatastrofer för länder runt ekvatorn.

 

Nederbörden förväntas öka i områden som redan idag är regnrika och minska i områden som idag lider brist på vatten. Detta kan leda till översvämningar på jordbruk som ligger i nederbördsrika områden medan torkan på jordbruk med låg vattentillgång blir än större.

 

Havet
Den stigande medeltemperaturen leder till att upptiningen av världens glaciärer ökar, vilket leder till stigande havsnivåer. Det har beräknats att världens hav kan stiga med 5 decimeter det kommande seklet. Marker under havsnivå riskerar att hamna under vatten och låglänta befolkningsriska nationer risker att drabbas av återkommande översvämningar och fara för människors liv

 

Källa: http://www.vaxthuseffekten.org/

Hämtat 250310


Växthuseffekten – historia

Från 1800-talets slut har mänskligheten emellertid ökat halten av växthusgaser i atmosfären och rubbat på den balans som reglerar att exakt rätt mängd solstrålning hålls kvar i atmosfären. Med start i den industriella revolutionen har människan förbränning av olja och koldioxid lett till att halten av koldioxid stigit markant.

 

Innan människan uppfann förbränningsmaskin bestod atmosfären av endast 290 ppm (miljondelar) koldioxid, på bara strax ett sekel har den halten ökat till 383 miljondelar. Under samma tidsperiod har temperaturen på vår jord ökat med 0.6 grader Celsius. De flesta forskare är idag övertygade om att det finns ett samband mellan halten av stigande växthusgaser i atmosfären och jordens stigande temperatur. Och vad värre är: Man tror att temperaturen kommer att fortsätta stiga snabbare i takt med att vi förbränner allt mer fossila bränslen och får en stegring av växthusgaser.

 

Källa: http://www.vaxthuseffekten.org/

Hämtat 200310


Miljötips

Ät mindre kött! Om genomsnittssvensken minskade sitt köttätande med 40 %, eller 35 kg per år (d.v.s. Livsmedelsverkets rekommendationer) så skulle vi slippa 4 miljoner ton koldioxid per år. Det motsvarar 1 370 000 svenskars bilresande.

 

Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Växthuseffekten - vad är det?

Växthuseffekten är ursprungligen en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna jorden och därmed värmer upp vår planet. Dessa gaser är en förutsättning för liv på jorden, utan dem skulle jorden medeltemperatur vara -18 grader och vatten skulle bli till is. Men sedan den industriella revolutionens start har människan rubbat den känsliga balansen av växthusgaser i atmosfären och orsakat en förhöjd växthuseffekt och ett klimat i obalans.

 

Källa: http://www.vaxthuseffekten.org/

Hämtat 200310


Al Gore


Har du sett “An Inconvenient Truth”? Denna omtalade föreläsning av Al Gore om den globala uppvärmningen startade en stor diskussion kring miljöfrågor 2006. Al Gore är en amerikansk politiker som nästan blev president i valet år 2000, men han har också varit vicepresident i 8 år och senator tidigare i sin politiska karriär. Idag är han en av Amerikas främsta miljöaktivister.

 

Poängen med filmen var att få amerikanerna – och även resten av världen – att vakna till och inse att man måste förändra sitt beteende och samhället för att kämpa emot klimatförändringarna. Gore har många exempel och statistik som gav ett slagkraftigt intryck på publiken. Han berättar också om sitt eget liv på ett mycket personligt sätt, fast ständigt vinklat för att stödja sina argument kring miljön.

 

Filmen har fått mycket kritik och har skoningslöst blivit analyserad från alla möjliga vinklar av forskare och företag med anledning att kritisera filmen, som t.ex. oljebolag. Man har hittat flera fakta som inte riktigt stämmer överens med verkligheten och fakta som man inte haft ordentligt vetenskapligt bevis för.

 

Se filmen och bestäm själv. Global uppvärmning. Sant eller falskt?


Källor: http://www.climatecrisis.net/an-inconvenient-truth.php

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article46057.ece hämtat 210310


Visste du att…

… om alla som har möjlighet jobbade två dagar hemifrån så skulle vi spara 100 miljoner liter bilbränsle varje år.Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Tips

Nu är det vår! Nu är det dags att sänka värmen på elementen i hemmet. Det räcker oftast med 18-20 grader. Om du reser bort är det också bra att dra ner termostaten.  Då räcker det med bara 15 grader och det sparar energi.

 


Källa: Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


RSS 2.0