Visste du att…

… flygtrafiken står idag för 2 % av de globala koldioxidutsläppen. År 2050 tros den stå för 3 %.


… utsläppen från flygplanen sker på hög höjd. Då blir avgaserna 2-5 gånger farligare för klimatet än om de släppts ut på marken.


Källa:
Klimatsmart (2007), Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson


Visste du att…

… mer än 80 % av all koppar som hittills utvunnits fortfarande används.

 

… hälften av allt stål som produceras i världen kommer från 
återvunnet järnskrot.


Visste du att…

… ett schampo kan innehålla 32 olika ämnen som påverkar miljön.

 

 

… en vanlig bomullströja kan innehålla upp till 250 olika restkemikalier.


Visste du att…

… alla datorer i världen ger lika mycket koldioxidutsläpp som all flygtrafik i världen.

 

… att en för bra dator är dålig för miljön. Om du har en riktig värstingdator som du bara använder till att mejla så drar det massor med onödig energi, ungefär 350% för mycket!

 

Källa: http://www.idg.se/2.1085/1.166551
Hämtat 11/3-10


Visste du att…

… den centrala miljölagstiftningen kom den första januari 1999 samlad i en miljöbalk (1998:808).

 

… miljötekniken har blivit ett av Sveriges varumärken internationellt.

 

Källa: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1583


Visste du att...

... ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till ca 84 000 blomkrukor.
 
... energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.

Visste du att...

... under perioden 1991 - 2005 har medeltemperaturen ökat i snitt 0,9 grader i Sverige.

... år 2100 bedöms svenka medeltemperaturen ha ökat mellan 2,5 - 4,5 grader.

Visste du att…

… 10-15 % av växthusgasutsläppen beräknas komma från djurproduktionen.


…  bilen förbrukar mindre bensin om däcken har rätt lufttryck, och däcken håller längre också.


Källa
: Jansson, Helena , Henriksson, Mattias (2009) 100 sätt att leva klimat smart


Visste du att…

… sedan debatten om hur mycket matavfall som slängs startade så har 15 % av 18-29-åringar kastat mindre mat än tidigare.

 

… genom att tillsätta bakterier från en jättepandas bajs så kan man minska hushållsavfallet till en tiondel enligt japanska forskare.


Visste du att…

… I Sverige köper vi Europas största och bränsletörstigaste bilar


… Små bilar oftast är billigare att köpa, billigare att köra, billigare att försäkra och billigare att betala skatt för.


… En liten bil kan vara lika säker som en stor och tung bil.

 

Källa: Klimatsmart (2009) Persson, Mikael, Sjöström, Bodil, Johnsson, Per


Visste du att..

.. om jordens medeltemperatur stiger med två grader så räcker det för att 10 000-tals arter ska utrotas.

 

.. för att temperaturökningen ska ligga under två grader så måste de globala utsläppen minskas med 50 %.

 

 

 

Källa: Klimatsmart (2009) Persson, Mikael , Sjöström, Bodil , Johnsson, Per

 


Visste du att...

… det finns miljövänliga färgpatroner till skrivare och om du istället använder dem minskas återgången av plaster, aluminium, koppar och stål med i genomsnitt 2,5 kg/år.

 

… Algblomningen till största del beror på stora utsläpp av fosfor och kväve. 2008 blev det förbud att ha fosfor i disk- och tvättmedel i Sverige.


Visste du att…

… under 1900-talet påverkades Jordens ekosystem som mest. Det på grund av människans miljöfarliga utvecklingar.

 

… de största förändringarna av ekosystemet sker i skogs- och gräsmarket.

 

… sedan industriellt fiske började har utnyttjade arterna minskat med 90%.

 

 


Visste du att..

.. glas i princip kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust.

 

.. papper kan återvinnas ca 5-7 gånger.

Visste du att...

...om man köper miljömärkt mat kan man minska det årliga koldioxidutsläppen med 50 kg.

... av alla 7 616 djurarter är 1 491 utrotningshotade.

... två djurarter dör ut i genomsnitt varje vecka.

Källa: http://www.faonorden.se 

Visste du att…

  • 80 procent av världens totala energi och cirka 66 % av världens el, produceras för närvarande med fossila bränslen (olja, kol och gas)
  • Enligt det internationella energirådet IEA baseras ungefär 18 procent av världens totala energiproduktion på förnybara källor (2006 års siffror), varav vattenkraft står för nära 90 procent.

Källa: http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/523914miljx/524964vanli/1900658visst/index.jsp 
Hämtat 021209

Visste du att...

...en svensk släpper i genomsnitt ut minst 6 ton koldioxid per år, vilket motsvarar en bilresa på 3000 mil, Sveriges hela längd 19 gånger!


... ett ton returpapper sparar 14 normalstora träd.


... det vid tillverkning av en aluminiumburk bara går åt en tjugondel så mycket energi om vi använder återvunnen råvara i stället för ny.


Visste du att...

… Vi i Sverige återvinner mellan 750-800 000 ton förpackningar varje år. Det är mer än svenska folkets samlade kroppsvikt och gör oss till ett av de bästa återvinningsländerna i världen.  

 

… Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år! 

 

… Återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara. 

 

… 1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast. 

 

Källa: FTIAB (2009) Visste du att... www.ftiab.se/hushall/faktamyter/vissteduatt.4.405877db1168b3d892a80001412.html
hämtat 11/11-09

Visste du att...

... en läskflaska återanvänds i genomsnitt 37 gånger.

... en miljöbil med etanol eller biogas som bränsle minskar klimatpåverkande koldioxidutsläpp med 60-100%.

… i Sverige bidrar varje person i genomsnitt med sex ton koldioxid per år.

 

... alla sorters laddare (till exempel till mobil eller kamera) är elvampyrer, även när laddningen är klar. Dra ur den för att spara energi och minska elräkningen.

 

… om du handdiskar och det är skum kvar när du är klar så har du använt för mycket diskmedel.


RSS 2.0